türkçe test 5. sınıf

5.Sınıf Türkçe Güzel Ülkem Türkiye-1

Bu Test 30 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.1. * Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A- Sınıfımızda ki değişikliği gördün mü?
B- Dışarıdaki kalabalık gittikçe artıyor.
C- Benim kalemim kaybolmuş, senin ki yanında mı?
D- Dün akşamki filmide izlemiştim.
Bilmiyorum
2. arkadaşımdır – Mert – en – sevdiğim Yukarıdaki sözcükleri hangi sırada dizersek düzgün bir tümce olur?
Mert arkadaşımdır en sevdiğim.
En sevdiğim arkadaşımdır Mert
Mert, en sevdiğim arkadaşımdır
Arkadaşımdır mert en sevdiğim.
Bilmiyorum
3. ''küçük''kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir varlığı nitelemektedir ?
Artık küçük düşünme zamanı geçti.
Küçük kulübesinde mutluluk içinde yaşıyordu ?
Küçük mutluluklarla yetinmedi ?
Küçük dünyasında büyük fikirler vardı ?
Bilmiyorum
4. Aşağıdakilerden hangisi, ünlü harfler için söylenemez?
Tek başlarına söylenebilirler.
Türkçe kelimelerde, iki ünlü harf yanyana gelmez.
Ünsüz harflerin okunmalarını sağlarlar.
Ağzımızdan engele uğrayarak çıkarlar.
Bilmiyorum
5. * “-da” eki, bu şekliyle, aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna getirilebilir?
Uşak
Sınıf
Kulvar
Yokuş
Bilmiyorum
6. * Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme vardır?
Yürüdü yoruldu, yürüdü bayıldı
Tertemiz örtüyü görünce çok hoşuna gitti.
Koşa koşa okula gittim.
Uzun elbiseyi giyince, çok uzun göründü.
Bilmiyorum
7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “bir işi beceren, bir şeyden gereği gibi faydalanabilen” anlamına gelir?
Eğik boynu kılıç kesmez.
Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.
At binenin, kılıç kuşananındır.
Ummadığın taş, baş yarar.
Bilmiyorum
8. * Aşağıdaki atasözlerinden anlamca farklı olan hangisidir?
Besle kargayı, oysun gözünü.
Dilenciye bir hıyar vermişler, eğri diye beğenmemiş.
Yemi burda yer, yumurtayı başka yerde yumurtlar
Bal tutan parmağını yalar.
Bilmiyorum
9. * Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir işin sebebi ve sonucu beraberce bulunmaktadır?
Yarım saattir bekliyorum, hâlâ kimse gelmedi.
Basketbolu çok seviyor, fakat boyu kısa
Onu kimse sevmiyor, çünkü hep yalan söylüyor.
Haber yolladım, hemen geldi.
Bilmiyorum
10. Sözünü bilen kişinin, Yüzünü ak ede bir söz. Sözünü pişirip diyenin, İşini sağede bir söz. * Aşağıdaki atasözlerinden hangisi şiirde anlatılanlara uygundur?
Söz sözü açar, söz de tabakayı açar.
Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
Söylemesi kolay, yapması güçtür.
Söyleyenden olma, diyenden ol.
Bilmiyorum
11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
Yurdum
Evim
Seçim
Kapım
Bilmiyorum
12. Aşağıdaki cümlelelrin hangisinde “-mi” ekinin yazımı yanlıştır?
Sınavı kazandı mı kazanamadı mı bilmiyorum.
Onun arabası var, güzel mi güzel.
Baban, bu arabayımı satın aldı?
Seni, bu dersaneye o mu getirdi?
Bilmiyorum
13. * Hangi cümlede, karşılıklı yapılan bir işten bahsedilmektedir?
A- Onunla bulutlu bir sonbahar akşamı tanışmıştık.
B- Onun gittiği yerlere ben gidemem
C- Ben ne kadar erken gitsem o, oradadır.
D- Hendeğin kenarına ateşlerini yaktılar.
Bilmiyorum
14. Aşağıdaki sözcüklerin sonuna ünlü getirilirse hangisinin son harfi değişmez?
Saçak
Bağ
Çorap
Kitap
Bilmiyorum
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur ?
ezberinden şiir okudu.
kitabını bana uzattı.
kirlenen üstünü temizledi.
Geniş ovayı seyretti.
Bilmiyorum
16. "dağ "kelimesini en güzel hangi kelime niteler?
karlı
kışlı
soğuklu
yağmur
Bilmiyorum
17. Okula giderken yolda ……............... ile karşılaştım. Yandaki tümceyi tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
kedi
banka
banka
ağaç
Bilmiyorum
18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
Yurdum
Seçim
Evim
Kapım
Bilmiyorum
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?
Akşam Ali bize geldi.
Sınıfta sekiz öğrenci vardı.
Sorduğu soruyu anlamadım.
Bazıları okumayı sevmez.
Bilmiyorum
20. " Bir bardak suyu yere döktü." cümlesindeki "suyu" sözcüğündeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
hece düşmesi
ünsüz yumuşaması
ünsüz sertleşmesi
kaynaştırma
Bilmiyorum
21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır?
O bu resmi gördü mü?
O buraya geldi mi bayram olur.
Zil çaldı mı içeri girer.
Yemeği pişirdi mi ocağı kapat.
Bilmiyorum
22. "Boş boş oturmayı hiç sevmem..............her zaman yanımda kitap taşımayı alışkanlık haline getirmişimdir."cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
asla
bu yüzden
bazen
çünkü
Bilmiyorum
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir duygu bildirir?
Yarın hacva yağmurlu geçecek.
Kış mevsimi bana kimsesiz ve aç zavallı çocukları hatırlatır.
Ahmet Bey kitabını verir misin?
Öğrenciler hzla buradan geçtiler.
Bilmiyorum
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır?
Çenberimde gül oya,gülmedim doya doya.
Kumbaramı doldurdum.
Kitapçıdan karton aldım.
Cumhurbaşkanının adı nedir?
Bilmiyorum
25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
eli bol
eli açık
eli geniş
eli kulağında
Bilmiyorum
26. Aşağıdakilerden hangisi bir cümle olamaz?
Gidiyor.
Oynasana.
yardım
Oturunuz.
Bilmiyorum
27. "Hava" sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
Delikanlının havasından yanına varılmıyor
Her inişin bir çıkışı vardır
Doluya koydum olmadı, boşa koydum dolmadı
Az veren candan,çok veren maldan
Bilmiyorum
28. "acele,gel ,Ayşegül,çok, buraya" kelimeleri anlamlı kurallı bir cümle haline getirildiğinde baştan beşinci kelime hangisi olur?
buraya
gel
cok
acele
Bilmiyorum
29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel görüş ifade eden bir cümledir?
Yurdumuzum üç tarafı denizlerle çevrilidir
Mersin'in portakali, Finike'nin portakalından daha güzel olur
Türkiye,iki kıt'ayı birbirine bağlayan coğrafi konuma sahiptir
Uludağ,ülkemizdeki turizm merkezlerinden biridir
Bilmiyorum
30. "kıyı" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisiinde "Ekmeğin kıyısından azıcık kopardım."cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
Evin kıyısına bucağına baktım ama bulamadım
Karadeniz Bölgesi'nde dağlar kıyıya paralel uzanır
Kıyıda köşede ne varsa hepsini getirdim
Pidenin kıyısından azıcık alacağım,dedi ama yarısını yedi
Bilmiyorum


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !